Μενού Κλείσιμο

Εταίροι

Ο οργανισμός Petit Pas ιδρύθηκε στο Trani (BT) - Puglia - Ιταλία, το 2015. Ο οργανισμός στοχεύει στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επιχειρηματικότητας των νέων, των γυναικών, των μεταναστών στην περιοχή της Απουλία (Iταλία) και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο Petit pas έχει συνεχή συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, σχολεία, ΜΚΟ και ερευνητικούς οργανισμούς στην Απουλία για την ανάπτυξη έργων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ιστοσελίδα: www.petitpasaps.it Facebook @PetitPas Instagram  petitpasaps

Facebook PetitPas

Twitter @petitpasonlus

Instagram  petitpasaps


Official link

Ο οργανισμός «Center for Competence Development Cyprus- COMCY» ιδρύθηκε το 2014 στη Λευκωσία ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός κατάρτισης, έρευνας και ανάπτυξης που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης έργων, της κατάρτισης και της παροχής συμβουλών. Το όραμά μας είναι να προωθήσουμε την κοινωνική και επιχειρηματική ανάπτυξη διαφόρων ομάδων της κοινωνίας (άτομα, εμπειρογνώμονες, δικαιούχοι και οργανώσεις) μέσω καινοτόμων λύσεων και μεθόδων κατάρτισης. Οι κύριες πτυχές της εμπειρίας και της εμπειρίας του οργανισμού COMCY είναι: • προηγούμενη εμπειρία σε δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης (σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο) • εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς που απαιτούνται και επίπεδο ικανοτήτων σε αυτό, • πρόσβαση στις άμεσες και έμμεσες ομάδες- στόχους Ιστοσελίδα: www.comcy.eu
and beneficiaries and organisations) through innovative training solutions and methods.

.
.
.
.


Official link

Ο οργανισμός OIC Poland Foundation, δραστηριοποιείται από το 1991 για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της νότιοανατολικής Πολωνίας. Ανήκει στην κορυφαία ομάδα οργανισμών κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στην επαρχία Lubelskie Voivodship. Ο κύριος στόχος του OIC Poland Foundation είναι η πρόληψη της ανεργίας και η ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης και προγραμμάτων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών στήριξης, τα οποία απευθύνονται σε κατοίκους της περιοχής. Από το 2003, έχει υλοποιήσει περισσότερα από 150 διαφορετικά έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο διαφορετικών προγραμμάτων, όπως ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, Interreg
IIIA και IIIC, LLP, Erasmus για νέους επιχειρηματίες ή το πρόγραμμα Erasmus+, καθώς και σε διεθνές επίπεδο. Ιστοσελίδα: www.oic.lublin.pl
Website: www.oic.lublin.pl


Official link

Ο Οργανισμός Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών «OpenEurope» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την πόλη Reus (Καταλονία, Ισπανία) που στοχεύει να βοηθήσει νέους και ενήλικες που εργάζονται σε τομείς που σχετίζονται με τη νεολαία να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι πρωτοβουλίες
πρωτοβουλίες του οργανισμού στοχεύουν στη συμμετοχή εκπαιδευτικών, καθηγητών, φοιτητών και
ολόκληρης της κοινότητας στη διεξαγωγή σχεδίων και προγραμμάτων που προωθούν τη διαδικασία δια βίου μάθησης.
Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων καθώς και των εθελοντών που εργάζονται για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Ο οργανισμός συμβάλλει στη συμμετοχή όλων των μελών της κοινότητας σε έργα και δραστηριότητές του, ειδικά αυτά που σχετίζονται με την πολιτική ευθύνη, τη μετανάστευση, την τεχνολογία για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων ή τις έξυπνες πόλεις.
http://www.openeurope.es


Official link

Logo U PORTO PORTUGAL

Το Κέντρο Έρευνας και Παρέμβασης στην Εκπαίδευση (CIIE) που φιλοξενείται
από το Τμήμα Ψυχολογίας και Επιστημών της Παιδείας του Πανεπιστημίου του Πόρτο (FPCEUP), είναι ερευνητικό ίδρυμα στον τομέα των Εκπαιδευτικών Επιστημών. Το Κέντρο ιδρύθηκε το 1988
και αναπτύσσει ποιοτικές και καινοτόμες έρευνες σε βασικά θέματα εκπαιδευτικών και κοινωνικών αλλαγών και διαδικασιών, προκειμένου να διευρυνθεί ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προαγωγή της ισότητας, της ένταξης και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Ο οργανισμός έχει μακρά ιστορία αριστείας στην έρευνα στην εκπαίδευσης, και υλοποιεί μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλής ποιότητας. Σήμερα συμμετέχει σε αρκετά έργα χρηματοδοτούμενα από την
ΕΕ και άλλες δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας. Επίσης, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της μεταφοράς γνώσης, και δραστηριοτήτων ευρείας διάδοσης και προβολής.
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/web_page.inicial
https://www.fpce.up.pt/ciie/?q=en


Official link

el
en_GB it_IT es_ES pl_PL pt_PT el