Μενού Κλείσιμο

Το έργο «Preventing the Early School Leaving phenomenon in the EU through practical and innovative solutions – motivatEyoUth» είναι συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός προγράμματος πολλαπλών παρεμβάσεων για νέους και επαγγελματίες που εργάζονται μαζί με νέα άτομα και επικεντρώνεται στο φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, μέσα από την αντιμετώπιση του με άμεσες και έμμεσες δράσεις. 

Βασικός στόχος του έργου motivatEyoUth είναι να προωθήσει την ποιοτική εργασία για τη νεολαία (youth work) και να παρέχει στους επαγγελματίες που δουλεύουν με νέους, υλικό και δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, ώστε να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση των κινδύνων της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

el
en_GB it_IT es_ES pl_PL pt_PT el