Μενού Κλείσιμο

Το έργο

Το Erasmus+ έργο ""Preventing the Early School Leaving phenomenon in the EU through practical and innovative solutions - motivatEyoUth"" στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος πολλαπλών παρεμβάσεων για νέους και επαγγελματίες που δουλεύουν με νέους και επικεντρώνεται στο φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Το έργο motivatEyoUth στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: πρόληψη και παρέμβαση για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Μέσω του έργου θα αναπτυχθούν δράσεις πρόληψης για νέους που είναι επιρρεπείς, καθώς και μέτρα παρέμβασης και δράσεις για τους νέους που κατατάσσονται ως άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση (ELET), για την πρόληψη, αποκατάσταση και μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου . Το έργο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019 και θα διαρκέσει 24 μήνες με τη συμμετοχή 5 ευρωπαϊκών χωρών: Ιταλίας, Κύπρου, Πορτογαλίας, Πολωνίας και Ισπανίας.

TARGET GROUPS:

Νέοι ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών

Νέοι ηλικίας 18-24 ετών (ESL/ELET)

Εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, εργαζόμενοι για τη νεολαία, κοινωνικοί λειτουργοί, επαγγελματίες υγείας, προπονητές κτλ.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

Βασικός στόχος του έργου motivatEyoUth είναι να προωθήσει την ποιοτική εργασία για τη νεολαία (youth work) και να παρέχει στους επαγγελματίες που δουλεύουν με νέους, υλικό και δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, ώστε να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση των κινδύνων της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

- δημιουργηθεί πρόγραμμα αναγνώρισης, πρόληψης και παρέμβασης ΠΕΣ μέσω καινοτόμων εργαλείων και δραστηριοτήτων  

- παρέχει ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση σε επαγγελματίες που ασχολούνται άμεσα με τη νεολαία μέσω ανοικτής εκπαίδευσης και καινοτόμων πρακτικών  

 - δημιουργηθούν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά υλικά και μεθοδολογίες για τους επαγγελματίες  

 - ενθαρρυνθεί η νεολαία με καινοτόμες μεθοδολογίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ποικίλες ανάγκες των νέων μαθητών σήμερα 

 - μειωθούν τα επίπεδα ΠΕΣ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο  

 – create innovative ways of communication between the involved target groups and relevant professionals

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Εργαλειοθήκη για εμπειρογνώμονες

2. Διαδικτυακό παιχνίδι "Ταξίδι στο μέλλον σας" 

3 ICT tool for competence assessment online educational

4. Ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα

Αυτά τα αποτελέσματα θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια δύο βραχυπρόθεσμων δραστηριοτήτων κατάρτισης που θα πραγματοποιηθούν στην Πολωνία και την Κύπρο.

el
en_GB it_IT es_ES pl_PL pt_PT el