Menu Zamknij

Projekty

Projekt Zapobieganie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki w UE poprzez praktyczne i innowacyjne rozwiązania - motivatEyoUth jest realizowany w ramach programu Erasmus +. Projekt ma na celu opracowanie wieloaspektowego programu dla osób młodych oraz osób pracujących z młodzieżą na rzecz ograniczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki, zwalczania czynników powodujących wykluczenie z edukacji oraz podjęcia konkretnych działań na rzecz grup docelowych. Projekt motivatEyoUth koncentruje się na dwóch zakresach działań: prewencji i interwencji. Działania prewencyjne skierowane są do osób młodych z grup podwyższonego ryzyka natomiast działania interwencyjne do młodzieży przedwcześnie kończąca naukę (ELET) w celu zapobiegania oraz ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki. Projekt motivatEyoUth rozpoczął się w lutym 2019 r. i potrwa 24 miesiące. Konsorcjum projektu składa się z partnerów pochodzących z 5 krajów UE: Włochy, Cypr, Portugalia, Polska oraz Hiszpania.

TARGET GROUPS:

• Młodzi ludzie w wieku 14-18 lat - PREWENCJA

• Młodzi ludzie w wieku 18-24 lat - INTERWENCJA

Nauczyciele, pedagodzy, osoby pracujące z młodzieżą, trenerzy, pracownicy socjalni, pracownicy opieki medycznej, doradcy

CELE

Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości pracy z młodzieżą oraz przygotowanie osób pracujących z młodzieżą do radzenia sobie z problemem przedwczesnego kończenia nauki poprzez opracowanie przydatnych narzędzi i materiałów do pracy z młodymi ludźmi.

- opracowanie i wdrożenie programu prewencyjnego i interwencyjnego dla osób przedwcześnie kończących naukę w oparciu o innowacyjne narzędzia i formy aktywności  

- zapewnienie możliwości ciągłego rozwoju dla ekspertów pracujących z młodzieżą bazując na otwartej edukacji oraz innowacyjnych rozwiązaniach  

 - edukacja i wsparcie dla ekspertów w zakresie rozpoznawania, prewencji oraz radzenia sobie ze zjawiskiem przedwczesnego kończenia nauki  

 - motywowanie młodzieży poprzez innowacyjne metody 

 - ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki na szczeblu lokalnym, krajowym oraz europejskim  

 - tworzenie nowych możliwości komunikacji pomiędzy grupami docelowymi a ekspertami

REZULTATY

1. Pakiet dla ekspertów

2. Gra online “Podróż w Twoją przyszłość” dla osób w wieku od 14 do 18 lat 

3 ICT tool for competence assessment online educational

4. Platforma edukacyjna

Rezultaty projektu zostaną przetestowane w trakcie dwóch krótkich programów szkoleniowych, które odbędą się w Polsce i na Cyprze.

pl_PL
en_GB it_IT es_ES el pt_PT pl_PL