Menu Zamknij

Rezultaty

PAKIET DLA EKSPERTÓW – Uniwersytet z Porto

Pakiet dla ekspertów zostanie opracowany z myślą o osobach pracujących z młodymi ludźmi w celu przygotowania ich do podejmowania i realizacji działań w zakresie przeciwdziałania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki (prewencja i interwencja).

Pakiet wyznaczać będzie kierunek działania dla ekspertów w celu zapobiegania rozwoju zachowań ryzykownych wśród młodzieży prowadzących do przerwania nauki oraz kierunek działań interwencyjnych na rzecz młodych osób przedwcześnie kończących naukę w celu zapobiegania oraz ograniczania tego zjawiska.

Pakiet składać się będzie z dwóch części, z których każda zostanie dostosowana do potrzeb, celów oraz możliwości grup docelowych.

Część pierwsza – PREWENCJA skierowana będzie do ekspertów, nauczycieli, pedagogów pracujących z młodzieżą w wieku 14-18 lat.

Część druga – INTERWENCJA skierowana będzie do ekspertów, trenerów pracujących z młodzieżą w wieku 18-24 lat (osoby wcześnie kończąca naukę – ELET).

GRA ONLINE „PODRÓŻ W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” – COMCY

Gra skierowana jest do pierwszej grupy docelowej projektu - osób w wieku od 14 do 18 lat. Celem gry jest identyfikacja młodych ludzi znajdujących się w grupie osób zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki. Gra polegać będzie na dokonywaniu wyborów (z góry określonych opcji), z których każdy odnosić się będzie do norm oraz predyspozycji użytkownika. Po zakończeniu gry, ekspert (nauczyciel, pedagog) otrzyma raport z wynikami na temat danego użytkownika oraz propozycję ścieżki szkoleniowej w ramach Pakietu dla Ekspertów (P1).

ELEKTRONICZNE NARZĘDZIE DO OCENY KOMPETENCJI – FUNDACJA OIC POLAND

Narzędzie skierowane jest dla drugiej grupy docelowej projektu - osób w wieku od 18 do 24 lat. Narzędzie będzie służyć do pomiaru kompetencji osób przedwcześnie kończących edukację szkolną (osoby młode w wieku 18 do 24 lat) oraz identyfikacji potrzeb, które należy rozwijać aby stworzyć im szansę dalszego rozwoju. Narzędzie opatrzone będzie w normy, na podstawie których oceni poziom kompetencji u badanej osoby. Każdej kompetencji przyporządkowana będzie grupa twierdzeń/pytań, a ocena każdego z nich dokonywana będzie na przyjętej skali. Narzędzie pozwoli uzyskać informację na temat kompetencji osoby badanej.

PLATFORMA EDUKACYJNA

Otwarta platforma edukacyjna będzie to baza do przechowywania materiałów szkoleniowych opracowanych w ramach projektu. Platforma będzie służyć do prowadzenia efektywnych szkoleń z możliwością przerabiania materiału bez żadnych ograniczeń. Aby zapewnić powszechny i równy dostęp do edukacji, materiały i zasoby szkoleniowe dostępne będą dla wszystkich. W zależności od grupy docelowej, materiały zostaną zamieszczone w różnych dedykowanych sekcjach platformy. Każdy moduł szkoleniowy zawierać będzie materiały uzupełniające do podjęcia dalszej nauki, w tym ćwiczenia interaktywne. Na platformie dostępna będzie część bloga, umożliwiająca komunikację online, dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń pomiędzy użytkownikami z całej Europy.

pl_PL
en_GB it_IT es_ES el pt_PT pl_PL