Μενού Κλείσιμο

Αποτελέσματα

IO1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - UPORTO

Αυτή η εργαλειοθήκη θα υποστηρίξει τους εμπειρογνώμονες που εργάζονται με τους νέους με στόχο την κατάρτιση και την περαιτέρω ανάπτυξή τους στους τομείς της πρόληψης και της παρέμβασης στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.

Η εργαλειοθήκη θα περιλαμβάνει επίσης μια πορεία δράσης για τους εμπειρογνώμονες ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη συμπεριφορών των νέων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και δράσεις παρέμβασης για νέους που κατατάσσονται ως άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση (ELET), για την πρόληψη, αποκατάσταση και μείωση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Η Εργαλειοθήκη θα χωριστεί σε δύο μέρη και το περιεχόμενο κάθε τμήματος θα προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες, τους στόχους και την ικανότητα των τελικών χρηστών:

Το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στην Πρόληψη και στους ειδικούς, τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς, που συνεργάζονται με την 1η ομάδα στόχου νεολαίας (14-18) του έργου.

Το δεύτερο μέρος θα επικεντρωθεί στην Παρέμβαση για άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση και στους εμπειρογνώμονες (εργαζόμενους νεολαίας, εκπαιδευτές κ.λπ.) που εργάζονται με την 2η ομάδα στόχου για τη νεολαία (18-24 ετών, ELET) του έργου.

IO2 ONLINE GAME “JOURNEY TO YOUR FUTURE” – COMCY

Το παιχνίδι απευθύνεται στην 1η ομάδα στόχου νεολαίας του έργου (14-18). Ο κύριος στόχος του παιχνιδιού «Ταξίδι στο μέλλον» θα είναι να εντοπίσει, μέσα από ένα ενδιαφέρον περιβάλλον, εκείνους τους νέους (14-18) που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο. Ο χρήστης θα επιλέξει μέσω προκαθορισμένων επιλογών για το πώς πρέπει να προχωρήσει σε μια συγκεκριμένη ιστορία. Ανάλογα με κάθε επιλογή, το εργαλείο θα είναι σε θέση να καθορίσει τους σχετικούς κανόνες και τις προδιαθέσεις του χρήστη. Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, θα δημιουργείται σχετική αναφορά για τον εμπειρογνώμονα (εκπαιδευτικό) που θα αναφέρει τα αποτελέσματα και θα προτείνει ταυτόχρονα ποια πορεία εκπαίδευσης πρέπει να ακολουθηθεί στην Εργαλειοθήκη Εμπειρογνωμόνων (O1).

IO2 User guide for experts_ENG

IO2 User guide for experts PL

IO2 User guide for experts_PΤ

IO2 User guide for experts – GR

IO2 User guide for experts IT

IO2_User guide for experts ES

 

IO3 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΠΕ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ - OIC POLAND

Απευθύνεται στην 2η ομάδα στόχου νεολαίας του έργου (18-24 ετών). Ο κύριος στόχος του εργαλείου είναι η διάγνωση των ικανοτήτων των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο από την εκπαίδευση και την κατάρτιση (18-24), ο εντοπισμός των αναγκών των συγκεκριμένων ομάδων. Ο χρήστης θα επιλέξει μέσω προκαθορισμένων επιλογών σε διάφορες δηλώσεις. Ανάλογα με κάθε επιλογή, το εργαλείο θα είναι σε θέση να καθορίσει τους σχετικούς κανόνες και τις προδιαθέσεις του χρήστη.

IO3_User guide for experts EN 

IO3_User guide for experts ES 

IO3_User guide for experts GR 

IO3_User guide for experts IT 

IO3_User guide for experts PL 

IO3_User guide for experts PT

IO4: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ - OPEN EUROPE

Η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα θα χρησιμεύσει ως ψηφιακή πλατφόρμα ανοιχτής εκπαίδευσης για την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο έργο. Μέσω αυτής της ψηφιακής πλατφόρμας, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν πιο αποτελεσματικά, ξεπερνώντας τους φυσικούς και χρονικούς περιορισμούς. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα ενδυναμώσει την ίση πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, καθώς όλοι θα έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τους πόρους. Τα αναπτυγμένα υλικά θα μεταφορτωθούν σε διαφορετικά τμήματα της πλατφόρμας, σύμφωνα με την κάθε ομάδα στόχο. Επιπλέον, υλικά για περαιτέρω εκαπίδευση - συμπεριλαμβανομένων διαδραστικών πηγών θα μπορούν να συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα, μέσα σε κάθε ενότητα. Επιπλέον, θα υπάρχει μια ενότητα ιστολογίου (blog) που θα επιτρέπει σε χρήστες σε ολόκληρη την ΕΕ να επικοινωνούν απευθείας και να αλληλεπιδρούν για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

IO4_User guide for experts EN 

IO4_User guide for experts ES 

IO4_User guide for experts GR 

IO4_User guide for experts- IT 

IO4_User guide for experts PL

IO4_User guide for experts PT

el
en_GB it_IT es_ES pl_PL pt_PT el